Historie

 

 

Historie samotného kostela

 je úzce spjata s dějinami farního sboru,

který kostel vlastní.

 

 

Počátky

 

 

Léta 1861 – 1936

 

 

Léta 1936 – 1989

 

 

Od roku 1989 po současnost