Současnost

 

Tato kulturní památka stojí na poddolovaném území, a proto na ní mají doznívající i probíhající důlní vlivy stále dopad. Přestože můžeme říci i lékařskou mluvou, že stav kostela je stabilizovaný, objevují se další drobná poškození, která se průběžně řeší. Nutná opatření, která byla v minulosti učiněna pro zajištění statiky objektu, do určité míry znehodnocují krásu a monumentalitu jeho interéru, ale na druhé straně patří ke koloritu prostředí, ve kterém kostel stojí.

 


Kostel je perlou v pustině.

Jan Balabán


Tím, že stojí mimo městskou zástavbu a má kolem sebe v podstatě krásné prostředí, je místem, kde se dá organizovat množství zajímavých akcí. Kromě současného využití má jistě další rezervy, jak nabídnout lidem odpočinek, kulturní zážitek a duchovní obnovu.