Jak přispět

Kostel sice prošel několika opravami, ale vzhledem k jeho stáří je třeba provést další nezbytné zásahy většího rozsahu, které bez účasti dárců nelze realizovat.

 

 

Nadační fond je zřízen za účelem shromažďování prostředků na opravy kulturní památky Kostela SCEAV v Orlové, jejího provozu a propagace.

 

 

Své dary můžete poskytovat formou příkazu k úhradě na účet, který je zároveň veden jako transparentní účet:

 

199642683/0600 GE Money Orlová

 

 

Dary je možné také poukázat v hotovosti na níže uvedené adrese:

 

 

Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové

Petra Cingra 482

73511  Orlová 1

 

 

 

Děkujeme všem dárcům, sponzorům a institucím

za laskavou podporu a pomoc!