REKONSTRUKCE SCHODIŠŤ V KOSTELE


 
V roce 2015 farní sbor se rozhodl přistoupil k další fázi oprav v kostele. Tentokrát se jednalo o rekonstrukci schodišť v kostele.
První schodiště, které bylo opraveno je schodiště vedoucí ve věži kostela. Problémem schodiště bylo to, že mělo nestabilní zábradlí, u kterého hrozil pád při neopatrném výstupu do věže kostela. Schodiště je pravidelně používáno při sborových akcích, jako je např. Noc kostelů. Další schodiště, které potřebovalo nutně opravit bylo schodiště vedoucí z pravé zákristie do místnosti rodiče a děti. Jeho stav byl havarijní, některé stupně dřevěného schodiště byly propadlé a při větším zatížení mohlo dojít k nehodě. Jelikož toto schodiště se plánuje ve větší míře používat jako alternativní vstup do místnosti pro děti a rodiče, bylo nutné ho opravit.

 

Opravu těchto schodišť podpořilo Ministerstvo kultury a Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové.

 
 
 
 

K další opravě schodišť přistoupil farní sbor v roce 2017. Rekonstruováno bylo schodiště vedoucí ze zákristie ke kazatelně. Součástí projektu bylo i zhotovení zcela dvou nových dveří v zákristií a které nyní více korespondují s historickým vzhledem kostela.

Opravu těchto schodišť podpořilo Ministerstvo kultury
 
 
Poslední oprava schodišť v kostele proběhla v roce 2018. Projekt zahrnoval celkovou výměnu schodišťových stupňů vedoucích na druhé pavlače v kostele.
 
Opravu těchto schodišť podpořilo Moravskoslezský kraj a Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové.
 
 
 

Níže si můžete prohlédnout několik fotografií z proběhlých oprav.

 


 

 
Děkujeme všem dárcům a podporovatelům za laskavou podporu a pomoc!