KONCERTY


02.10.2022

Koncert smíšeného pěveckého sboru CHORUS OSTRAVA

15.07.2022

Koncert Janáčkovy studánky

22.05.2021

Koncert komorních sdružení – Permoník (Sextet) a Quadricinium

24.04.2021

Pěvecký recitál – E. Dřízgová-Jirušová, P. Janečková a A. Farana

16.11.2019

Koncert – Sametový Permoník

03.11.2019

Koncert duchovní hudby – KBK Collegium

04.06.2019

Koncert – Nejkrásnější melodie z oper, muzikálů a …

11.12.2018

Adventní koncert Hany Fialové a Jakuba Žídka

21.04.2018

Koncert – Opera Divas v Orlové

08.12.2017

Vánoční koncert Permoníku a Cimbálové muziky Tolar

07.10.2017

Koncert Martiny Kociánové a Tria Amadeus

24.06.2017

Koncert – Jan a Liselotte Rokyta

03.12.2016

Adventní koncert – Ta Grupa

18.09.2016

Koncert pro varhany – Martina Janková a spol.

30.06.2016

Koncert DESHANE

27.05.2016

Koncert – Petr Bende & Cimbálová muzika GRAJCAR

28.11.2015

Adventní koncert – Žalman & spol.

22.05.2015

Vlak do Chattanoogy aneb jak Permoník neznáte…

29.11.2014

Koncert Ladi Kerndla

21.06.2014

Recitál Leony Machálkové

14.12.2013

Koncert Věry Martinové & Jamie Marshall a spol.

22.06.2013

Recitál Jitky Zelenkové

15.12.2012

Vánoční koncert Koncertního sboru Permoník

16.06.2012

Koncert Koncertního sboru Permoník

31.03.2012

Koncert Pěveckého sboru Canticum Novum

11.06.2011

Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů