Koncert Martina Kociánová a Trio Amadeus

Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové zve na koncert:

 

kociánová

Trio Amadeus a Martina Kociánová

 

Účinkují:

Karel Dohnal – 1. klarinet,

František Hlucháň – 2. klarinet, umělecký vedoucí tria,

Peter Hlucháň – fagot,

 

Martina Kociánová – mezzosoprán

 

Trio Amadeus svůj název odvozuje od jména geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Z jeho děl vychází i repertoár souboru, který je obohacen o díla českých mistrů jako F. Kramáře, V. Nudery, J. Venta. Velkou část repertoáru tvoří úpravy pro zajímavé obsazení dva klarinety a fagot, jejichž autorem je František Hlucháň. Velký ohlas mělo první CD Tria Amadeus s názvem Karneval, na kterém jsou nahrány tyto úpravy společně s díly W. A. Mozarta. Na svých koncertech Trio Amadeus spolupracuje se sólistkou Martinou Kociánovou (soprán). Většina &uacut e;prav písní a operních árií z děl W. A. Mozarta, J. Ch. Glucka, G. F. Händla, G. Bizeta a mnoha dalších vznikla právě pro jejich společné koncerty.

 

Martina Kociánová

Její cesta k hudbě nebyla přímočará. Vystudovala historii a muzeologii na Filozofické fakultě Slezské univerzity a hudbě se původně věnovala jen jako koníčku, vedle své televizní práce.

Na LŠU absolvovala hru na housle a se zpěvem začala v Ženském komorním sboru Františka Háby. Až později vystudovala zpěv na Lidové konzervatoři v Ostravě. Přestože vystudovala klasický zpěv, tak do divadla vstoupila prostřednictvím muzikálu. Po té se už ale zaměřila především na klasickou hudbu.

S Triem Amadeus spolupracuje od roku 2001 a právě pro jejich společné koncerty vznikají veškeré úpravy árií pro mezzosoprán a dechové trio.

Zároveň je součástí Tria Lyrico (Kateřina Englichová, harfa, Žofie Vokálková, flétna), kde interpretuje především francouzský a italský repertoár.

Mezi nejčetnější patří spolupráce s kytaristou Lubomírem Brabcem, houslistou Jaroslavem Svěceným či Wihanovým kvartetem. Zároveň spolupracovala či spolupracuje s řadou těles, například Severočeskou filharmonií, Královéhradeckou filharmonií, Janáčkovou filharmonií Ostrava.

Koncertovala nejen na domácích scénách, ale také v Německu, Rakousku, Japonsku či na Kypru.

Za činnost v oblasti umění jí v roce 2002 udělila Evropská unie umění Cenu Gustava Mahlera.